Obrasci

Dobrodošli u rubriku za preuzimanje obrazaca Porsche mobilitia.

Tražite obrazac Porsche mobilitia za npr. promjenu adrese, načina zaprimanja računa ili sl.?

Onda ste upravo ovdje na pravom mjestu! Pronađite sve naše obrasce u nastavku.

Zahtjev potrošača za odobrenjem posebnih mjera za olakšavanje otplate ugovornih obveza sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju

Sukladno Zakonu o potrošačkom kreditiranju dužni smo, po utvrđivanju poteškoća u plaćanju obveza iz ugovornog odnosa, zajednički s Vama utvrditi zašto je do istih došlo te Vam pružiti odgovarajuće informacije i podršku, kao i predložiti odgovarajuće mjere za olakšavanje otplate primjerene pojedinom slučaju (promjenu ugovorenih uvjeta), sve s ciljem otklanjanja utvrđenih poteškoća u plaćanju.

Posebno ističemo važnost Vaše suradnje s društvom Porsche mobiliti d.o.o. (dalje: Društvo) kao vjerovnikom kako bi pokušali ukloniti nastale poteškoće u plaćanju obveza iz ugovornog odnosa te Vas stoga molimo da u potpunosti ispunite ovaj zahtjev i dostavite traženu dokumentaciju u roku od 5 dana nakon zaprimanja Obavijesti o dugovanju.

Ako dogovor u pogledu odgovarajućih mjera za olakšanje otplate ugovornih obveza ne bude postignut najkasnije u roku od 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva potrošača, a po ugovoru postoje dospjele nepodmirene obveze, Društvo će, prije raskida ugovora, poduzeti mjere prisilne naplate dospjelih neplaćenih tražbina što uključuje: slanje obavijesti i opomene pred ovrhu te upozorenje o raskidu ugovora, kao i aktiviranje ugovorenih instrumenata osiguranja (zadužnica, bjanko zadužnica, izjava o zapljeni po pristanku dužnika i dr.). Ako ne ispunite svoje dospjele obveze niti iste budu naplaćene od drugog sudionika ugovornog odnosa ili putem aktiviranih instrumenata osiguranja, Društvo će raskinuti ugovor i pokrenuti postupak naplate sukladno pozitivnim propisima, u kojem slučaju ćete snositi i troškove tog postupka.