Naši obrasci

Podaci o fizičkim osobama

Priloženi obrazac se u potpunosti mora ispuniti za potrebe sklapanja Ugovora o potrošačkom kreditiranju. Zadnji odlomak ispunjava poslodavac.

Podaci o poslovnom subjektu 

Priloženi obrazac se u potpunosti mora ispuniti. Isti se odnosi na pravne osobe.

Zahtjev za informativnim konačnim obračunom

Želite prijevremeno raskinuti ugovor o potrošačkom kreditiranju? Našli ste kupca za vozilo? Ispunite priloženi formular i pošaljite ga na sljedeći broj faksa: 01/3473 613 ili scan e-mailom: mobiliti @porsche.hr. Zaprimit ćete neobvezni informativni konačni obračun. 

Zahtjev - promjena adrese

Promijenili ste adresu stanovanja i želite u buduće zaprimati račune i obavijesti na novu adresu? Dostavite nam osobno ili pošaljite nam ispunjen obrazac s pripadajućim privitcima preporučeno sa povratnicom na našu adresu: Porsche mobiliti d.o.o., Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb. 

Zahtjev - izdavanje knjižice vozila 

Želite promijeniti boju, ugraditi plin ili kuku u svom vozilu, izgubili ste prometnu dozvolu ili registarske tablice? Pošaljite nam ispunjen zahtjev za izdavanje knjižice vozila s pripadajućim privitcima preporučeno s povratnicom ili ih nam dostavite osobno u: Porsche mobiliti d.o.o., Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb.

Podaci o stvarnom vlasniku

 

Izjava o politički izloženoj osobi

Izjava o porijeklu novčanih sredstava

Zahtjev za promjenom načina zaprimanja računa

Ovim zahtjevom možete promijeniti e-mail adresu za zaprimanje računa, ukinuti zaprimanje putem e-maila i sl.

Sukladno UREDBI (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (GDPR), ispitanicima su zajamčena određena prava u pogledu zaštite osobnih podataka. Ako imate bilo kakav upit o tomu kako voditelj obrade koristi Vaše osobne podatke ili želite povući danu privolu odnosno uložiti možebitni prigovor na obradu osobnih podataka, po ispunjenom obrascu zahtjeva za ostvarenjem prava ispitanika, isti molimo dostaviti neposredno službeniku za zaštitu osobnih podataka na e-mail compliance@porsche.hr.

Zahtjev za ostvarenjem prava ispitanika

Izjava o povlačenju privole