prvo plaćanje

Prvo plaćanje označava iznos (novčani) koji stanka kupac plaća prije preuzimanja vozila, a sastoji se od predujma naknade ili jamčevine ili učešća u ovisnosti o tipu potpisanog ugovora, te obroka i troškova obrade.

povratak na financijski leksikon