jamčevina

Jamčevina označava novčana sredstva koja korisnici operativnog leasinga uplaćuju na račun davatelja leasinga i koja služi prvenstveno kao jamstvo da će korisnik leasinga postupati sa predmetom leasinga prema ugovoru tj. kao dobar gospodar, a po isteku ugovora će dobiti natrag uplaćeni iznos jamčevine.

povratak na financijski leksikon