anuitet

obrok ili rata, leasinga ili obročne otplate koji se otplaćuje postupno prema posebnom amortizacijskom planu, pri čemu su u anuitet uključeni dio duga i pripadajuće kamate. Dio duga i pripadajuće kamate određuju se tako da o dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen. Anuitet je bankarski termin i u leasingu koristimo termin obrok.

povratak na financijski leksikon