• A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

amortizacija

amortizacija - alokacija troškova nabave materijalne imovine na rashode u razdobljima u kojima se ostvaruju usluge od imovine. Amortizacija je postupno umanjivanje vrijednosti imovine tvrtke, a obračunava se godišnje prema zakonom predviđenim postupkom. Menadžment je odgovoran za odabir metoda koje će se koristiti za amortizaciju imovine tvrtke. Menadžment obično, zbog financijskog izvješćivanja odabire linearnu metodu. Dosljedna je primjena računovodstvenih metoda općeprihvaćeno računovodstveno načelo. Tvrtka bi trebala objaviti u bilješkama uz financijske izvještaje metode koje je koristila za amortizaciju materijalne imovine. Za procjenu korisnog vijeka uptrebe i ostatka vrijednosti materijalne imovine, također je odgovoran menadžment. Ove procjene obično se temelje na proteklom iskustvu tvrtke sa sličnom imovinom i budućim planovima menadžmenta. Dakle, procijenjeni vijek upotrebe za sličnu imovinu može biti drugačiji za različite tvrtke.

anuitet

obrok ili rata, leasinga ili obročne otplate koji se otplaćuje postupno prema posebnom amortizacijskom planu, pri čemu su u anuitet uključeni dio duga i pripadajuće kamate. Dio duga i pripadajuće kamate određuju se tako da o dospijeću dug bude u potpunosti isplaćen. Anuitet je bankarski termin i u leasingu koristimo termin obrok.

bonitet

bonitet - izraz izveden od latinske riječi bonus, što znači dobar, valjan, kvalitetan i sl. U poslovnoj praksi riječ izražava poslovnu i osobito kreditnu sposobnost. Procjenom boniteta partnera odlučuje se o prihvaćanju posla.

bonus

bonus - popust koji osiguravatelj odobrava osiguraniku ako nije imao štete ili one nisu u relaciji s premijom. Suprotnost od bonusa je doplatak na premiju (malus).

brutto

cijena uključujući porez na dodanu vrijednost.

dan dospijeća ugovora

Dan dospijeća ugovora odgovara u broju onom danu u mjesecu kada je ugovor počeo teći.

dodatna oprema

dodatna oprema označava opremu koja nije ugrađena u osnovni model vozila, a moguće ju je posebno naručiti i tvornički se potom ugrađuje u vozilo, npr. klima, koža i sl.

jamac platac

Jamac platac je osoba koja se obvezuje vjerovniku da će ona izvršiti obvezu (uglavnom novčanu) ako to ne učini glavni dužnik.

jamčevina

Jamčevina označava novčana sredstva koja korisnici operativnog leasinga uplaćuju na račun davatelja leasinga i koja služi prvenstveno kao jamstvo da će korisnik leasinga postupati sa predmetom leasinga prema ugovoru tj. kao dobar gospodar, a po isteku ugovora će dobiti natrag uplaćeni iznos jamčevine.

nabavna cijena vozila

Nabavna vrijednost vozila ili cijena vozila je novčani iznos koji Porsche leasing plaća trgovcu vozilima.

ograničenje godišnje kilometraže

unaprijed predviđen broj kilometara koje će vozilo preći (uglavnom u godini dana). Na temelju ograničenja godišnje kilometraže (ako je ugovoren) određuje se vrijednost vozila po isteku ugovora o leasingu (ostatak vrijednosti)

ostatak vrijednosti

Ostatak vrijednosti predstavlja sporazumno utvrđenu vrijednost vozila u trenutku isteka Ugovora, a koja se temelji na u tom trenutku očekivanoj vrijednosti vozila, ovisno o uglavljenom trajanju Ugovora, ugovorenom ograničenju godišnje prijeđenih kilometara (ako je ugovoren), a pri mehaničkom, funkcionalnom i vizualnom stanju vozila primjerenom njegovom korištenju od strane dobrog gospodarstvenika.

predujam naknade

Predujam naknade predstavlja dio mjesečnog obroka koji je plaćen unaprijed te smanjuje iznos financiranja, te se raspodjeljuje na jednake dijelove kroz cijeli period trajanja ugovora o leasingu.

prvo plaćanje

Prvo plaćanje označava iznos (novčani) koji stanka kupac plaća prije preuzimanja vozila, a sastoji se od predujma naknade ili jamčevine ili učešća u ovisnosti o tipu potpisanog ugovora, te obroka i troškova obrade.

totalna šteta

Totalna šteta računa se kada je osigurani predmet - vozilo, uništen u potpunosti ili uništen toliko da popravak nije moguć ili nije isplativ.

trajanje ugovora

Trajanje ugovora označava vremenski rok financiranja vozila uglavnom izračen u mjesecima.

učešće

Učešće je izraz koji označava novčanu vrijednost koju kupac uplaćuje na početku ugovora.