Kupnja i potrošačko kreditiranje

Potrošačko kreditiranje za fizičke osobe

Uz kupnju novih i rabljenih vozila Porsche mobilitia, nudimo Vam mogućnost potrošačkog kreditiranja istih.

Kreditna sposobnost

  • Punoljetni državljani Republike Hrvatske s prebivalištem u RH.
  • Stalni radni odnos na neodređeno vrijeme najmanje 6 mjeseci u kontinuitetu prije podnošenja zahtjeva za potrošačko kreditiranje, ili na određeno vrijeme najmanje 12 mjeseci u kontinuitetu prije podnošenja zahtjeva za kredit (osim pripravnika ili poslova zamjene za bolovanje ili porodiljni dopust). Nezaposlene osobe ne mogu biti sudionici u kreditu.
  • Po isteku financiranja ni jedan sudionik u kreditu ne smije biti stariji od 72 godine (pri čemu se u obzir za izračun ne uzima mjesec, nego kalendarska godina rođenja). U slučaju da starost korisnika kredita na isteku financiranja prelazi 72 godine, korisnik kredita će se smatrati kreditno nesposobnim, te je potreban u cijelosti kreditno sposoban sudužnik.

Sredstva osiguranja plaćanja kredita

  • Javnobilježnički sporazum o osiguranju prijenosa vlasništva (fiducija) na vozilu koje je predmet kredita (ovjeren kod javnog bilježnika)
  • Suglasnost o zapljeni primanja svih sudionika u kreditu (ovjerena kod javnog bilježnika)
  • Zadužnica svih sudionika u kreditu (ovjerena kod javnog bilježnika)

Nakon provjere boniteta Porsche mobiliti d.o.o. može zatražiti dodatna sredstva osiguranja (sudužnici i drugo). U slučaju da na osnovu navedenih dokumenata ne bi bilo moguće u dovoljnoj mjeri provjeriti bonitet, molimo stranke da na traženje tvrtke Porsche mobiliti d.o.o. dostave dodatnu dokumentaciju. Porsche mobiliti d.o.o. zadržava pravo odbiti kreditni zahtjev stranke. Mogućnost potrošačkog kreditiranja možete isključivo uz kupnju vozila putem Porsche mobilitia ostvariti.