Obavijest o mogućnosti podnošenja pisanih prigovora

u smislu odredbi čl. 10. Zakona o zaštiti potrošača te čl. 6. st. 1. tč. 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu

Ovime izvješćujemo cijenjene korisnike usluga kako svoje moguće prigovore društvu PORSCHE MOBILITI d.o.o., 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 21, OIB: 36514183925 mogu u pisanom obliku predati:

a) osobno u poslovnim prostorijama ovog društva;

b) putem poštanske pošiljke na, u ovoj obavijesti naznačenu, adresu sjedišta društva;

c) putem elektroničke pošte na: info@porsche.hr ili sharetoo@porsche.hr (za korisnike usluga najma vozila)

d) putem telefaks broja: 01/ 3473 613

Odgovor, kojim se očitujemo u odnosu na osnovanost prigovora, uputit ćemo poštom ili elektroničkom poštom, ukoliko je nesporno utvrđen Vaš identitet, u roku od 15 dana po zaprimanju prigovora.