Akcije

Sve marke koncerna Akcija 17.06.2013

FIKSNA KAMATA KREDIT 06/2013.

Akcija "Fiksna kamata kredit 06/2013." za kupnju i potrošačko kreditiranje u valuti EUR, uključuje: 

fiksnu kamatnu stopu od 7,5% (EKS: 7,55%)

i

trošak javnog bilježnika

Interkalarne kamate se ne obračunavaju. Detalje u vezi akcijske ponude i drugih akcija potražite kod naših dobavljača odnosno najbližeg ovlaštenog trgovca marke Volkswagen, Audi, Škoda i Seat.

Ova akcija se ne može kombinirati sa drugim akcijskim ponudama odnosno isključuje druge akcijske ponude Porsche mobilitia.